การจัดส่ง

จัดส่งสินค้าออกทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 ถ้าสั่งของหลังจากเวลานี้ ส่งของในวันถัดไป